OSOS ve Enerji İzleme ve Uyarı Sistemi Kurulması Yapım İşi İhale Duyurusu

  • Anasayfa
  • Duyurular
  • OSOS ve Enerji İzleme ve Uyarı Sistemi Kurulması Yapım İşi İhale Duyurusu

OSOS ve Enerji İzleme ve Uyarı Sistemi Kurulması Yapım İşi İhale Duyurusu

10 Ekim 2022261
OSOS ve Enerji İzleme ve Uyarı Sistemi Kurulması Yapım İşi İhale Duyurusu

                                              

 

     oka logo                                                                    osb logo

 

 Yapım İşi İçin İhale İlanı

 

Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde güvenli, verimli ve çevreci bir enerji sistemine dönüşüm projesi faaliyetti kapsamında “OSOS ve Enerji İzleme ve Uyarı Sistemi Kurulması Yapım İşi” ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Kümbethatunosb Mahallesi 1. Bulvar No: 2/1 Merzifon /Amasya adresinden veya www.merzifonosb.org.tr ve  www.oka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 31.10.2022-10:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.merzifonosb.org.tr ve  www.oka.org.tr  internet adreslerinde yayınlanacaktır.

Teklifler 31.10.2022 tarihinde, saat 10:00’da ve Kümbethatunosb Mahallesi 1. Bulvar No: 2/1 Merzifon / Amasya adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

 

  İhale Dosyası İndirme Linki:

OSOS ve Enerji İzleme ve Uyarı Sistemi Kurulması Yapım İşi İhale Dosyası

 

 

Not: 

İhale dosyası Merzifon Organize Sanayi Bölgesi  web duyuru sayfa adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Merzifon Organize Sanayi Bölgesi tarafından onaylı ihale dosyasını 1.000,00TL(BİNTÜRKLİRASI)bedel mukabili satın alması ve satın aldığına dair makbuzu ihale dosyasında sunması zorunludur. Merzifon Organize Sanayi Bölgesince hazırlanan, içerisinde onayı alınmış projeler ve şartnamelerinde bulunduğu ihale dosyası CD ortamında Merzifon Organize Sanayi Bölgesinin belirlediği 1.000,00 TL(BİNTÜRKLİRASI) bedele ait dekont karşılığında Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü Binası Kümbethatun OSB Mah. 1.Bulvar 2/1 Merzifon/ Amasya adresinden temin edilecektir. İstekli ihale dosyasını satın almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. İsteklilerin dosya bedelini yalnızca HALKBANKASI MERZİFON ŞUBESİ TR91 0001 2009 3010 0016 0000 24 IBAN nolu hesaba ihale dosya bedeli olduğunu anlatan ve firmanın da isminin belirtildiği örneğin: “OSOS ve Enerji İzleme ve Uyarı Sistemi Kurulması Yapım İşi” açıklaması şeklinde açıklama yer alması gerekmektedir. Açıklama ve bedel yatıran firma veya dosya bedeli olduğuna dair bir açıklama tam olarak anlaşılamadığı takdirde ihale dışı bırakılma nedeni sayılacaktır. İhale dosyası Merzifon Organize Sanayi Bölgesinin yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Merzifon Organize Sanayi Bölgesi tarafından onaylı ihale dosyasını bedeli imza karşılığı teslim almak zorunludur.

 

Hızlı İletişim

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin

loading